Kada je zdravlje Vaše bebe u pitanju, sve je u poverenju!

Kada je zdravlje Vaše bebe u pitanju, sve je u poverenju!

Harmony prenatalni test

Harmony test je podržan od strane Roche sa preko 120 godina iskustva i posvećenosti zdravlju ljudi. Na 2 minuta - Harmony – broj 1 test u svetu sa preko 100 zemalja u kojima  trudnice i ginekolozi veruju rezultatima testa – preko 1, 5 miliona trudnica je uradilo Harmony test.

Prenatalni test Harmony se sprovodi u laboratoriji u Nemačkoj. Ni Vaši uzorci, ni Vaši podaci ne napuštaju Nemačku.

Puno je stvari o kojima razmišljate kada ostanete u drugom stanju, zato pogledajte kratak informativni animirani film o prenatalnom testiranju.

Šta je NIPT?

Neinvazivni prenatalni test koristi krv trudnice da bi ispitao genetsku sliku bebe i time izbegava rizik invazivne procedure poput amniocenteze ili biopsije horionskih čupica koja može dovesti do pobačaja. Test može da se napravi već od 10. nedelje trudnoće. U majčinoj krvi pronalaze se hromozomi bebe koji prelaze u majčin krvotok iz posteljice. 

Stanja koja testira Harmony – Harmony test testira trizomije hromozoma 13, 18 i 21, aneuploidije na polnim hromozomima X i Y, kao i mikrodeleciju po tipu DiGeorge sindroma. Imamo tri opcije testa – Classic (13, 18, 21), Expert (13, 18, 21, X, Y) i Plus (13, 18, 21, X, Y, DiGeorge).

Odlična stopa detekcije

99.99 % - stopa detekcije za trizomiju hromozoma 21 u objavljenim studijama.

Harmony Test ispituje isključivo hromozome 21, 18, 13 i polne hromozome X i Y, što omogućava značajno povećanje efikasnosti metode. (5) Umesto nasumičnog sekvenciranja delova celog genoma, Harmony test se fokusira na hromozome koji su predviđeni da se ispituju; time je sa Harmony testom obezbeđena mnogo detaljnija analiza ovih hromozoma nego sa konvencionalnim NIPT metodama, koje se zasnivaju na sekvenciranju kompletne slobodne DNA („Massively Parallel Shotgun Sequencing , MPSS“.)

Otuda proističu veća tačnost testa, kao i dosta manje potrebnog vremena za laboratorijsku analizu, što se takođe odražava i na samu cenu testa.

 Visokokvalifikovani tim lekara za dijagnozu i savetovanje

Tim u našoj laboratoriji Cenata GmbH čine visokokvalifikovani lekari i naučnici, uključujući i specijaliste u humanoj genetici, laboratorijskoj medicini, ginekologiji i akušerstvu. Naš tim će rado odgovoriti na Vaša pitanja vezana za prenatalnu dijagnostiku, NIPT, kao i tumačenje Harmony testa.

Prosečno vreme čekanja na rezultate je 3 radna dana – bez dodatnih troškova.

Pre sprovođenja Harmony testa Vaš ginekolog bi trebalo da Vam uradi ultrazvučni pregled kako bi se utvrdila gestacijska nedelja i da li se radi o jednoplodnoj ili višeplodnoj trudnoći. Trebalo bi i da se posavetujete sa svojim lekarom koja opcija Harmony testa je najpogodnija za Vas, a medicinski saradnik Bio Save Lab-a će Vas takođe informisati o celokupnom Harmony testu.

Harmony test se može sprovesti od 10. nedelje trudnoće (GN 10+0) bez obzira na način začeća ili poreklo jajne ćelije.

NIPT metode kao što je Harmony test koriste se za utvrđivanje hromozomskih poremećaja ploda (trizomije hromozoma 21, 18 i 13, kao i X i Y hromozoma). Ono što ovu metodu čini posebnom je to što je ona neinvazivna: analizira se samo venska krv majke.

U sklopu bilo koje opcije testa na zahtev pacijentkinje može biti utvrđen i pol ploda.

NIPT metoda, međutim, ne može zameniti ultrazvuk u prvom trimestru. Skrining u prvom trimestru i/ili ultrazvuk pri kraju prvog trimestra može detektovati moguće poremećaje organa fetusa i još uvek se strogo preporučuje.

Prenatalni test Harmony

Zašto se u svetu na svaka 2 minuta jedna trudnica odluči za  Harmony prenatalni test?

Prenatalni test Harmony

Procedura Harmony prenatalnog testa

Nakon popunjavanja zahteva za sprovođenje analize, laborant uzima dve epruvete Vaše venske krvi, a Bio Save Laboratorija šalje uzorke u laboratoriju u Nemačkoj.

Potrebno je prosečno 3 radna dana za celokupnu analizu od prijema uzoraka u laboratoriju.

Zatim, Bio Save Laboratorija dobija rezultate od nemačke laboratorije i obaveštava Vas o nalazima.

Procedura Harmony testa

Detaljni niz koraka je sledeći:

 1. Pacijentkinja želi da uradi Harmony test
 2. Genetsko savetovanje
 3. Uzimanje uzorka venske krvi majke
 4. Popunjavanje Zahteva za sprovođenje analize
 5. Izvršavanje uplate
 6. Slanje uzorka u Cenata GmbH laboratoriju u Nemačkoj
 7. Sprovođenje analize u Cenata GmbH u Nemačkoj
 8. Analiza podataka i sastavljanje izveštaja nalaza od strane lekara iz Cenata GmbH
 9. Slanje rezultata Bio Save Lab-u
 10. Bio Save Lab saopštava rezultate analize pacijentkinji

Najčešća pitanja

O Harmony testu

Koje sve trudnice mogu da naprave Harmony test?

 • Jednoplodne trudnoće
 • Blizanačke trudnoće
 • Trudnoće iz IVF (VTO) procedura
 • Trudnoće sa donorskom jajnom ćelijom
 • Surogat trudnoće

Koje su opcije testa?

 • Classic – ispituje trizomije hromozoma 13 (Patau sindrom), 18 (Edvards sindrom) i 21 (Down sindrom)
 • Expert - ispituje trizomije hromozoma 13 (Patau sindrom), 18 (Edvards sindrom) i 21 (Down sindrom) kao i aneuploidije polnih hromozoma X i Y (XXY-Klinefelterov sindrom, XO – Turnerov sindrom i druge)
 • Plus - ispituje trizomije hromozoma 13 (Patau sindrom), 18 (Edvards sindrom) i 21 (Down sindrom), aneuploidije polnih hromozoma X i Y (XXY-Klinefelterov sindrom, XO – Turnerov sindrom i druge) kao i mikrodeleciju na 22 hromozomu – DiGeorge sindrom.

Gde se test izvodi?

Test izvodi Nemačka laboratorija Cenata koja se nalazi u Tubingenu (Nemačka) uz podršku najveće Svetske kompanije za dijagnostiku Roche iz Švajcarske.

Koliko dugo čekam na rezultat testa?

Rezultat testa stiže za tri radna dana.

Da li je Harmony siguran za mene I moju bebu?

Da, u pitanju je jednostavno vađenje krvi. Nije bitno u koje doba dana se vadi krv i test ne ometa unos hrane i pića. Takođe, nema potrebe za prekidom bilo koje terapije pa ni niskomolekularnim heparinom.

Kako da znam da li je Harmony test pravi test za mene?

Neinvazivni prenatalni test je obavezan za sve trudnice koje će u trenutku porođaja imati 35 ili više godina. Preporučuje se i trudnicama koje sui male pobačaje ili plod sa genetskom anomalijom u prethodnoj trudnoći. Takođe, mogu ga napraviti trudnice koje imaju strah od invazivne procedure kao što je amniocenteza ili biopsija horionskih čupica.

Kako se izvodi Harmony prenatalni test?

Za test je potrebno jednostavno vađenje krvi trudnici koje se može izvesti u bilo koje doba dana. Test je moguće napraviti već od 10. nedelje trudnoće kako kod jednoplodnih tako I kod blizanačkih trudnoća. Trojke i trudnoće sa više od tri ploda nije moguće testirati.

Da li Harmony test može da testira I trudnoće iz IVF (VTO) programa?

Da, Harmony test može da testira i trudnice koje su začele kroz program veštačke oplodnje.

Da li normalan rezultat testa znači da je moja beba u potpunosti zdrava?

Nijedan test ne može da garantuje da će beba biti u potpunosti zdrava. Takođe, nijedan test ne testira sva genetska stanja koja mogu da se jave kod ploda. Uvek se preporučuje genetsko savetovanje i pre i posle testa kao i redovne preglede ultrazvukom kod ginekologa.

Sign In