NEURO™ assistant je specijalni paket pomoći pri potrebi za terapijom matičnim ćelijama kod teških neuroloških bolesti kod deteta. Taj paket obuhvata spektar autizma i razne oblike cerebralne paralize. Brojne studije govore u prilog regenerativne terapije mozga matičnim ćelijama u ovim stanjima gde su deca postigla značajne napretke u funkcionisanju posle terapije. 

NEURO™ assistant uključuje sledeću vrstu pomoći:

  • Konsultacija doktora transplantologa;
  • Testiranje HLA gena;
  • Psihijatrijsku i psihološku procenu deteta;
  • Pokrivanje troškova hospitalizacije pri primeni uzorka sačuvanih matičnih ćelija deteta;
  • Praćenje deteta posle terapije i procena napretka;

Lečenje se obavlja u partnerskoj bolnici FamiCord™-a sa uzorkom matičnih ćelija deteta od koga je uzeto ukoliko dete dobije dijagnozu autizma ili cerebralne paralize. Trošak lečenja pokriva Bio Save. Lečenje se sprovodi kratkom intravenskom infuzijom matičnih ćelija i dete se zadržava u bolnici 2-3 dana. Pre terapije dete prolazi kompletnu psihijatrijsku i psihološku procenu od strane iskusnog tima lekara i potom odlazi na terapiju. Posle terapije u pomoć je uključena redovna kontrola deteta u sledećih 6 meseci.

Cena za NEURO™ assistant paket iznosi 300 eura i važi do kraja izabranog perioda čuvanja matičnih ćelija.