Kao jednu od usluga, Bio Save je osmislio program besplatnog čuvanja matičnih ćelija “Moje je tvoje”.

Svako dete koje je bolesno dobiće priliku da već na porođaju brata ili sestre dobije jedan vredan poklon koji mu može spasiti život.

"Moje je tvoje” je program porodičnog čuvanja matičnih ćelija koji je oslobođen plaćanja bilo kakvih troškova. Potpuno besplatno omogućavamo porodicama koje žele da pohrane matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog novorođenčeta za nekog člana porodice (brata ili sestru) kome je postavljena dijagnoza koja je takva da ukazuje na postojanje hematološkog oboljenja koje može da mu ugrozi život, a koje se može lečiti matičnim ćelijama.


Da bi se porodice kvalifikovale za program “Moje je tvoje”, dete mora da ima dijagnozu bolesti koja trenutno spada u red hematoloških oboljenja koja se mogu lečiti matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce, da postoji dokaz o prvostepenom krvnom srodstvu, i da postoji onkolog/hematolog koji se slaže sa tim da se dato oboljenje može lečiti uz upotrebu matičnih ćelija. Bio Save će obezbediti komplet za sakupljanje krvi i obradiće i sačuvati uzorak krvi iz pupčane vrpce novorođenčeta, do trenutka kada se ukaže potreba da se isti iskoristi, bez zaračunavanja bilo kakvih troškova datoj porodici.

Bio Save snosi sve troškove koje vam zaračunava porodilište koje je uključeno u postupak sakupljanja uzorka krvi iz pupčane vrpce vašeg novorođenčeta, sve naknade za transport uzorka do naše laboratorije kao i sve troškove transporta uzorka matičnih ćelija od banke matičnih ćelija do bolnice u kojoj će se obaviti transplantacija.