Prema broju upotrebljenih uzoraka za lečenje matičnim ćelijama, FamiCord Group u čijem sastavu posluje Bio Save, predstavlja lidera u Evropi. Zaključno sa aprilom 2019. naši uzorci su uspešno primenjeni u preko 2.500 slučajeva što je ogroman broj u ovoj oblasti medicine.

Naša posvećenost kvalitetu i najbolja metoda skladištenja uzoraka omogućili su nam da lečimo veći broj dece od svih privatnih banaka matičnih ćelija u Evropi zajedno.

FamiCord Group ima odobrenje za čuvanje uzoraka pupčane krvi i za javni registar, što znači da su uzorci FamiCord Group-a prihvaćeni u svim klinikama u svetu.

Preko 100 bolnica u celom svetu saradjuje sa FamiCord Group. Upravo je ovo razlog najboljih rezultata kad su u pitanju lečenja matičnim ćelijama.

Neke od bolesti lečenih matičnim ćelijama iz pupčane vrpce sačuvanih u FamiCord Group (primer lečenja u periodu 2008 - 2019).