BioKryo GmbH - spin-off Fraunhofer Instituta, skladišti biološke uzorke visokog kvaliteta koji mogu da se upotrebe za eventualne terapije, sa jedinstvenom opremom zasnovanoj na GMP standardu. Ovaj koncept predstavlja unapređeni način za dugoročno čuvanje bioloških uzoraka poput krvi iz pupčanika.

BioKryo koristi sistem upravljanja zasnovan na GMP (Good Manufacturing Practices) standardu u skladu sa strogim Nemačkim zakonom.

Od 2013. godine BioKryo poseduje ISO 9001 međunarodni sertifikat, a od 2016. i AABB (American Association of Blood Banks) akreditaciju.

Upotrebljava se najnovija tehnologija – svaki uzorak je obeležen čipom na kome su svi relevantni podaci za uzorak – vlasnik, broj ćelija, vitalnost, kvalitet uzorka.

U slučaju da Vam zatreba Vaš uzorak - BioKryo ima dugogodišnje iskustvo u transportu uzoraka u celom svetu. Vaš uzorak će stići do bolnice u najkraćem mogućem roku u skladu sa najsavremenijim principima transporta bioloških uzoraka.

BioKryo sarađuje sa ESBB (European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation and Biobanking), na polju razvoja najsavremenijeg čuvanja matičnih ćelija i tkiva.