Cenata je vodeća evropska laboratorija za prenatalno testiranje sa do sada preko 200.000 obrađenih uzoraka od trudnica širom Sveta. Cenata je od strane Roche kompanije prepoznata kao referentna laboratorija u Evropi za Harmony test. Nalazi se u Tubingenu u Nemačkoj i poseduje najviše evropske akreditacije za laboratoriju kao što su CLIA i CAP.