Biorep je vodeća Italijanska genetska laboratorija koja metodom sekvencioniranja sledeće generacije izvodi prenatalno testiranje koje putem kompanije Bio Save trudnice mogu dobiti u vidu Qualified prenatalnog testa.