U petak 10. marta biće održan petnaesti UniStem Day, koji se po četvri put organizuje u Beogradu. Manifestacija se održava pod okriljem Univerziteta u Beogradu u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo uz pomoć i podršku STREAMLINE projekta i BioSave fondacije.

Manifestacija je namenjena prvenstveno srednjoškolcima. Događaj ima za cilj da na zabavan i pristupačan način približi svet matičnih ćelija domaćoj javnosti i pruži priliku za upoznavanje sa revolucionarnim otkrićima koja pomeraju granice savremene medicine. Đaci će kroz naučno popularna predavanja, kratkometražne dokumentarne filmove, posete laboratorijama i radionice imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima na polju matičnih ćelija i personalizovane medicine u svetu i kod nas.


Bio Save Fondacija je deceniju prisutna kada je reč o edukaciji mladih i podizanju svesti o značaju matičnih ćelija, njihovoj terapijskoj primeni i savremenoj medicini uopšteno gledano. Matične ćelije su nesumnjivo budućnost medicine, a samim tim i celokupne civilizacije. Životni vek čoveka se produžio, a mnoge bolesti su postale izlečive. Danas, matične ćelije iz pupčane vrpce se koriste za lečenje više od 80 oboljenja. Svakodnevno, broj mogućih tretmana se povećava, a lečenje matičnim ćelijama postaje posebna grana medicine. Za mlade buduće naučnike ova manifestacija je najbolja prilika za usavršavanje.