Uskoro će biti omogućena primena nove tehnologije u kliničkoj praksi, kojom će se najveća prepreka: nedovoljan broj matičnih ćelija, prevazići.  

Nova tehnologija umnožavanja matičnih ćelija pre njihove primene u terapijama, nazvana Omidubicel kompanije Gamida Cell (GC) ušla je u poslednju fazu kliničkih ispitivanja i uskoro bi mogla da nađe primenu u kliničkoj praksi.

Matične ćelije koštane srži koje su prošle tretman umnožavanja, obogaćene ćelijama imunog sistema čine proizvod Omidubicel koji se koristi u transplantaciji koštane srži. Tehnologija umnožavanja koja se primenjuje bazirana je na malom molekulu nikotinamidu (NAM) koji stimuliše rast i bolju funkcionalnost donorskih ćelija. Ova tehnika izoluje CD133 + ćelije iz krvi pupčanika i kultiviše ih 3 nedelje sa molekulom nikotinamida i drugim faktorima rasta. Dokazano je da molekul nikotinamida, oblik vitamina B-3, blokira diferencijaciju (pretvaranje matičnih ćelija u željene), a stimuliše matičnu ćeliju da se umnožava. 

Put do ovog dostignuća počeo je pre više od decenije

Od 2007. godine kompanija GC je sprovela desetak kliničkih ispitivanja za svoja dva proizvoda, Omidubicel za hematološke malignitete i proizvoda CordInTM za hemoglobinopatije. Ova kompanija je u maju 2020. godine završila treću fazu kliničkih ispitivanja, koje je bilo, do sada najveće istraživanje transplantacija krvi pupčanika sa tehnologijom umnožavanja. Ovo kliničko ispitivanje uključilo je 125 pacijenata iz više od 50 bolnica širom sveta, sa različitim rizičnim hematološkim malignim bolestima.

Rezultati kliničkih istraživanja

Rezultati kliničkih istraživanja pokazali su da do engraftmenta (ugrađivanja) dolazi već nakon 12 dana, što je za oko 10 dana kraće nego kod transplantacija hematopoetičnih ćelija koje nisu tretirane na ovaj način. Takođe, rezultati pokazuju i znatno brži oporavak imunog sistema u odnosu na druge tipove transplantacija koštanih srži. Ovi rezulatati su od velikog značaja za pacijente, jer se kritičan period nakon transplantacije i ponovnog uspostavljanja imunog sistema znatno skraćuje.

Najvažnije je da je tehnologija umnožavanje ćelija pre transplantacije krvi pupčanika postala realnost i da je tako jedan od glavnih limitirajućih faktora terapija matičnim ćelijama prevaziđen.

Za razliku od tehnologija ostalih kompanija koje su koristile duple količine krvi pupčanika, najveća prednost Omidubicel je u tome što su rezultati postignuti korišćenjem samo jedne jednice krvi pupčanika. 

Šta predstavlja uspešnost terapija sa obogaćenom krvi pupčanika za kliničku praksu u onkologiji? 

U oblasti transplantacije matičnih ćelija, različiti aspekti su važni za onkologe u odnosu na kompanije zdravstvenih osiguranja. Onkolozi imaju za cilj da obezbede dugoročno preživljavanje svojih pacijenata.

Ovo su počeci savremene generacije transplantacija koje će omogućiti da se primena terapija matičnih ćelija proširi na veći broj oboljenja. Nadamo se da će upravo ova tehnologija, postati rutinska opcija za pacijente kojima je potrebna transplantacija matičnih ćelija.

Uzimajući u obzir faktore kao što su: opšti opstanak, preživljavanje bez progresije i smrtnost bez relapsa, krv pupčanika je često najbolja opcija za transplantaciju ili podjednako dobar izbor kao i druge opcije.

Poređenja radi...

Poređenja radi, kompanije zdravstvenih osiguranja su prvenstveno fokusirane na troškove transplantacija matičnih ćelija. Izveštaj korporacije RAND procenio je da su tokom 2014. prosečne bolničke takse za transplantaciju matičnih ćelija od nesrodnog davaoca (i boravka u bolnici) bile 485.000 dolara (38 dana) za koštanu srž, 571.000 dolara (34 dana) za matične ćelije periferne krvi i 831.000 USD (51 dan) za krv pupčanika.

Faktor koji je u najvećoj meri doprineo višoj ceni transplantacije krvi pupčanika je produženo vreme za ugradnju (engraftment), što zahteva da pacijent provede više dana na intenzivnoj nezi.

Takođe, tu nikako ne treba zaboraviti i mogućnost pojave komplikacija zbog infekcija. Upravo je kompanija Gamida Cell svojom inovativnom tehnologijom učinila transplantaciju krvi pupčanika jeftinijom. 

Proizvod Omidubicel bi mogao da bude rešenje za veliki broj pacijenta (oko 40% u SAD) koji ispunjavaju uslove za transplantaciju matičnih ćelija ali nemaju odgovarajućeg donora.