Šlog ili cerebrovaskularni insult je jedan od najčešćih uzroka smrti u savremenom društvu. Nastaje usled povišenog pritiska ili ateroskleroze koja sužava krvne sudove i tako dovodi do smanjenja cirkulacije u mozgu i oštećenja moždanog tkiva. Posledice šloga su obično veoma teške – pacijenti ne mogu da se kreću, ne mogu da komuniciraju, oporavak i ako ga bude, traje godinama i bolest predstavlja veliki napor, kako za porodicu pacijenta tako i za društvo.

Glavni problem do sada je bio nemogućnost regeneracije moždanih ćelija posle cerebrovaskularnog insulta.

Famicord je 2018 godine počeo studiju o primeni matičnih ćelija kod pacijenata koji su doživeli šlog. Matične ćelije su davane direktno u cerebrospinalnu tečnost (likvor) putem lumbalne punkcije. Tim putem su matične ćelije išle direktno do oštećenog tkiva u mozgu i svojim dejstvom smanjivale zapaljenje koje je izazivalo oštećeno tkivo time omogućavajući organizmu da regeneriše oštećene ćelije mozga. Ispituje se i uticaj malih vanćelijskih kapljica, egzozoma na matične ćelije koje se nalaze u samom tkivu mozga i mogućnost njihove aktivacije u regenraciji mozga.

Terapija matičnim ćelijama je dovodila do poboljšanja, pre svega u motornom spektru simptoma, gde su pacijenti koji su bili nepokretni, počeli da ustaju iz kreveta i progovaraju jednostavne reči, dok su pre terapije bili vezani za krevet i bez mogućnosti govora.

Ova terapija daje veliku nadu u lečenju ove teške bolesti.