Lečenje neuroloških oboljenja matičnim ćelijama

Lečenje neuroloških oboljenja matičnim ćelijama

Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce kao nova nada za decu sa cerebralnom paralizom

Roditelji koji donesu odluku o  čuvanju matičnih ćelija iz pupčanika za svoje dete, uvek postave i pitanje, šta ako nam one zatrebaju?

Upravo zato je Bio Save Fondacija, nakon organizacije prve uspešne terapije autizma matičnim ćelijama, kod šestogodišnje devojčice iz Beograda, odlučila da nastavi sa pružanjem pomoći deci iz Srbije i regiona, koja imaju određena neurološka oboljenja i da im omogući da odu na terapiju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce.

Pripreme su u toku i u organizaciji Bio Save Fondacije, dvoje dece iz Crne Gore će početkom septembra otići (u inostranstvo) na lečenje cerebralne paralize, matičnim ćelijama iz pupčane vrpce. Obe porodice su, na rođenju braće i sestara dece koja imaju cerebralnu paralizu, sačuvali matične ćelije iz pupčane vrpce u FamiCord AG. Upravo te matične ćelije će biti iskorišćene za lečenje starije dece.

Dosadašnje kliničke studije su pokazale da većina dece dobro reaguje na terapiju matičnim ćelijama, da u većini slučajeva nema neželjenih dejstava terapije, a da se nakon 6 meseci do godinu dana vidi značajan napredak u funkcionisanju deteta.

„Da bi realizovali terapiju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, bila je potrebna ozbiljna priprema i stručno vođenje kroz ceo proces pripreme. Prvi  korak je HLA tipizacija kojom se upoređuju tkiva deteta koje ima bolest i brata ili sestre od kojih su uzete matične ćelije. Ukoliko dođe do poklapanja kreće se sa pripremnim pregledima bolesne dece kako bi se videlo da li su u mogućnosti da prime terapiju.

Svako dete prolazi opsežne preglede pre terapije koji obavezno sadrže magnetnu rezonancu mozga, elektroencefalogram, pregled psihijatra, psihologa, neurologa i fizijatra. Potom se svakom detetu vadi krv za opsežne biohemijske i imunološke analize i procenjuje se u kakvom je stanju dete. Po završetku pregleda, struka daje saglasnost da je dete spremno za terapiju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce“ – objasnio je dr Aleksandar Antović, direktor Bio Save Fondacije.

Cerebralna paraliza se kao termin odnosi na grupu neuroloških poremećaja koji se javljaju u toku trudnoće ili u ranom detinjstvu i trajno utiču na kretanje tela i koordinaciju mišića, držanje i ravnotežu. Termin cerebral se odnosi na mozak; paraliza se odnosi na gubitak ili oštećenje motoričke funkcije. Deca sa cerebralnom paralizom imaju šanse da svoje stanje (simptome) značajno poprave ili tačnije promene u ranim fazama života.

Šest meseci nakon sprovedene terapije matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, ponoviće se svi  testovi i analize rađene pre odlaska deteta na terapiju,  kako bi se procenio napredak.

„Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce je nova nada za lečenje neuroloških oboljenja kod dece, i mi u Bio Save Fondaciji smo potpuno posvećeni tom izazovu“ – istakao je dr Aleksandar Antović.

Sign In