Diabetes tip 1 je veoma teško oboljenje koje se javlja već u dečijem uzrastu, a uzrokuje ga nemogućnost pankreasa da luči insulin. Imuni sistem pacijenta napada delove pankreasa koji su odgovorni za lučenje insulina (Beta ćelije Langerhansovih ostrvaca) i uništava ih što dovodi do nedostatka insulina i pojave diabetesa. Uzrok još uvek nije poznat.

Matične ćelije mogu pomoći u mnogim imunološkim bolestima delujući inhibitorno na imuni sistem i sprečavajući nastanak oštećenja koja imuni sistem može napraviti organizmu kada dođe do njegovog nepravilnog rada.

Famicord zajedno sa bolnicama u Švedskoj i Poljskoj sprovodi studiju lečenja diabetesa tip 1 matičnim ćelijama iz pupčanika. Do sada su lečena 22 pacijenta i kod većine je došlo do uspostavljanja ponovnog lučenja insulina i smanjenja povišenog šećera u krvi što je glavna karakteristika diabetesa. Matične ćelije svojim imunološkim delovanjem smanjuju zapaljenje tkiva pankreasa koje izaziva imuni sistem pacijenta i tako omogućavaju pankreasu da luči insulin. Studija je i dalje u toku i pacijenti mogu da se prijave.