Širom sveta se sprovode brojne kliničke studije sa lekovima protiv Corona virusa. Cela medicinska zajednica danas radi na otkrivanju mogućih terapija protiv opasnog protivnika.

Ovde Vam predstavljamo 5 najčešće ispitivanih terapija koje pružaju najviše izgleda da postanu standardne za Covid-19.

Pored već dobro poznatih lekova kao što je hlorokin, koriste se i lekovi iz grupe antivirusne terapije i monoklonskih antitela koja se koriste protiv određenih autoimunih bolesti. Pored lekova koriste se i ćelijske terapije matičnim ćelijama kao i plazma izlečenih pacijenata.

1. Hlorokin – lek protiv malarije koji se koristi već decenijama pokazao je u dobrom broju kliničkih studija da pomaže pogotovo kod blažih oblika bolesti Covid-19 (broj kliničkih studija: 84)

2. Antiviralna terapija – lekovi poput remdesivira, lopinavira i ritonavira koji se koriste za virus gripa se ispituju u terapiji Covid-19. Za sada je najbolje rezultate dala terapija remdesivirom (broj kliničkih studija: 55)

3. Matične ćelije – prvenstveno se koriste mezenhimalne matične ćelije iz tkiva pupčanika koje se uzimaju na porođaju. Terapija je provereno sigurna za veliki broj bolesti i lako se primenjuje u kratkoj intravenskoj infuziji. Za sada je pokazala uspešnost u izlečenju naročito teških slučajeva Covid-19 koji su na respiratoru (broj kliničkih studija: 45)

4. Monoklonska antitela – lekovi koji se koriste protiv autoimunih bolesti, za sada je najbolje rezultate pokazao tocilizumab koji se koristi kod reumatoidnog artritisa (broj kliničkih studija: 38)

5. Plazma - koristi se plazma pacijenata koji su preležali Covid-19. U njihovoj krvi se nalaze antitela koja ubijaju virus. Posle vađenja krvi izlečenim pacijentima, krv se centrifugira, izdvaja se plazma i daje se u kratkoj intravenskoj infuziji obolelima od Covid-19 (broj kliničkih studija: 32)

Sve ovo nam daje nadu da će se u narednih nekoliko meseci otkriti koja terapija je najuspešnija za Covid-19. Do tada nam ostaju mere socijalnog distanciranja i poboljšanja imuniteta.