Bio Save Fondacija

Bio Save Fondacija

Na kongresu o lečenju matičnim ćelijama u Majamiju

BioSave Fondacija je bila predstavnik Srbije na najvećem svetskom kongresu o čuvanju i terapiji matičnim ćelijama koji je održan u Majamiju, SAD od 14.09.-16.09.2018. Fondaciju su predstavljali Predsednik BioSave Fondacije gospodin Nebojša Petrović i medicinski direktor BioSave Fondacije dr Aleksandar Antović. 

Tokom tri dana kongresa predstavljena su najnovija dostignuća u terapiji matičnim ćelijama. 

Pored predavanja, proslavljena je tridesetogodišnjica prve terapije matičnim ćelijama iz pupčanika kojoj su prisustvovali prvi pacijent Matthew Farrow i doktorka koja je obavila prvu transplantaciju matičnim ćelijama dr Eliane Gluckman.

Matthew, tada 5-godišnji dečak je imao neizlečivu bolest Fanconi anemiju i jedini spas su mu bile matične ćelije koje je dobio od svoje sestre koja se rodila te godine. Dr Gluckman je bila hrabri pionir koja je obavila prvu transplantaciju u bolnici u Parizu i zahvaljujući tome, Matthew je danas živ i bavi se edukacijom mladih parova o značaju čuvanja matičnih ćelija. 

Na slici iznad: Matthew Farrow i Frances Werter, predsednica najveće svetske Fondacije za terapije matičnim ćelijama – Parents Guide Cord Blood Foundation

Na predavanjima su pored standardnih terapija(u koje danas ubrajamo i Fanconijevu anemiju) prikazana i najnovija istraživanja na polju lečenja matičnim ćelijama  raznih tumora, neuroloških bolesti i  infekcija. 

Neke od bolesti u kojima terapija matičnim ćelijama pokazuje odlične rezultate su autizam, cerebralna paraliza, dijabetes, multipla skleroza, infekcije raznim virusima(hepatitis B, Zika virus, HIV), tumori gastrointestinalnog trakta, tumori mozga i mnoge druge bolesti. 

Pored matičnih ćelija prikazane su mogućnosti lečenja drugim ćelijama koje se nalaze u krvi iz pupčanika kao što su monociti i NK ćelije tako da se svaki element iz krvi pupčanika iskoristi na najbolji mogući način. 

U najnovija dostignuća ubraja se i umnožavanje matičnih ćelija kojim će se svaki uzorak koji je prikupljen bez obzira na broj matičnih ćelija iskoristiti za brojne bolesti. 

Kongres je pokazao da je pred nama lepa budućnost u kojoj će mnoge teške bolesti moći da se leče matičnim ćelijama i da su matične ćelije budućnost medicine. 

Da bi ceo proces uzimanja matičnih ćelija, obrade i kasnijeg korištenja bio po najvišim svetskim standardima brinu se lekari iz akreditacione agencije AABB(American Association of Blood Banks) koji su bili partneri kongresa i sa kojima je BioSave Fondacija ostvarila uspešnu saradnju.

Sign In