Posle dve godine virtuelnih sastanaka, ovogodišnji kongres je ponovo održan u Majamiju od 9-11. septembra i obuhvatio je najnovija dostignuća u tehnologiji i terapijama, tehničku obuku i obrazovanje, radionice, interaktivne panel diskusije, kao i društvene događaje.

Ono što je posebno važno istaći je da su Bio Save Group (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina) i BioSave Fondacija opet jedine organizacije iz regiona prisutne  na najvećem internacionalnom kongresu u svetu o matičnim ćelija. Tokom kongresa, medicinski tim u sastavu: dr Kristian Martin - medicinski direktor Bio Save Fondacije, Dijana Sejdinović, dipl.ing.genetike i bioinžinjeringa - medicinski direktor Bio Save Bosna i Hercegovina kao i dr Antoni Angelovski - medicinski direktor Bio Save Macedonia, imali su priliku da razmene iskustva i razgovaraju sa Prof. dr Joanna Kurtzber predsednicom CBA, šefom istraživačkog tima Duke Univerziteta, organizatorom CordBlood Connecta i najvažnije - pedijatrom hematologom/transplantologom i vrhunskim stručnjakom u terapijama matičnim ćelijama kod dece sa cerebralnom paralizom, autizmom i genskim terapijama kod spinalne mišićne atrofije.

Još jedan od razgovora bio je i razgovor sa dr Eliane Gluckman - predsednicom EuroCord-a, koja je sa dr Joann Kurtzber pre 35 godina bila član tima kod prve terapije matičnim ćelijama,  dr Filippo Milano - Hematolog, istraživač u Seattle Cancer Care Alliance, dr Magdalena Chrościńska-Krawczyk,dečiji neurolog iz Lublina kao i mnogim drugim učesnicima skupa.

 

U toku Kongresa dati su odgovori na važna pitanja kao što su: prednosti transplantacije krvi pupčane vrpce u odnosu na druge izvore, kvalitetu života i dugoročnim benefitima pacijenata nakon transplantacije, novim pogledima ekspanzije (umnožavanja) matičnih ćelija krvi iz pupčanika, pretkliničkim istraživanjima terapijskim pristupima multiploj sklerozi, novinama u primeni matičnih ćelija kod dece sa cerebralnom paralizom i autizmom, ali i u slučajevima pojedinih oboljenja srca – rezultati prvih istraživanja terapija na ljudima. Kada je reč o industrijsko-tehničkom delu fokus je bio na temama poput: praktičnih izazova u transplantaciji krvi pupčane vrpce, proizvodnji novih lekova i imunoterapeutika iz različitih ćelija koje su sadržane u krvi pupčanika, bezbednosti banaka matičnih ćelija i transplantacijama u vreme kriza (prirodne katastrofe, rat i druge nesreće koje je prouzrokovao čovek).

Najinteresantniji je uvek susret sa ljudima koji su lečeni matičnim ćelijama i koji su zahvalni što su imali takvu mogućnost. Naravno, neizostavni učesnik CordBlood Connecta je bio i Matthev Farrow koji je pre 35 godina imao leukemiju, a koji je lečen i izlečen matičnim ćelijama iz pupčane vrpce. Za njegovu terapiju su korišćene matične ćelije koje su uzete na rođenju njegove rođene sestre Teodore (značenje “dar božiji”).

Pored predavača i učesnika, učešće na skupu su uzeli I najveće svetske organizacije, institute i kompanije kao što su:
AABB, American Association of Tissue Banks, American Society for Transplantation and Cellular Therapy, Center for International Blood and Marrow Transplant Research, Eurocord, European School of Haematology, Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy, International Society for Cell and Gene Therapy, National Marrow Donor Program - BeTheMatch, Parent’s Guide to Cord Blood Foundation, Perinatal Stem Cell Society, Regenerative Medicine Foundation, Save the Cord Foundation, World Marrow Donor Association - NetCord, kao i najveća evropska banka matičnih ćelija FamiCord.