BIO SAVE FONDACIJA POSVEĆENA NOVOM NAČINU LEČENJA

BIO SAVE FONDACIJA POSVEĆENA NOVOM NAČINU LEČENJA

Nova nada za lečenje autizma i cerebralne paralize

Ohrabrena prvom uspešnom primenom matičnih ćelija iz pupčane vrpce deteta sa autizmom iz Srbije, Bio Save Fondacija je intenzivirala svoje aktivnosti i početkom septembra organizovala lečenje za četvoro mališana iz regiona. Dvoje dece je iz Crne Gore sa dijagnozom cerebralne paralize, dok su još dvoje dece sa dijagnozom autizma, jedno iz Hrvatske, drugo iz Srbije svi uzrasta između 6 i 9 godina.

Matične ćelije iz pupčanika koje su primenjene tokom ovih terapija su sačuvane ili prilikom rođenja obolelih mališana ili njihove rođene braće i sestara a preko Bio Save Srbija, Bio Save Crna Gora i Bio Save Hrvatska. Važno je naglasiti da je za terapiju jednog deteta iz Srbije iskorišćen uzorak koji je sačuvan u Cryo Save kompaniji, a koji je preuzet na čuvanje od strane FamiCord grupacije.

Bio Save Fondacija, je aktivno, na samoj Klinici, pratila sprovođenje terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce. Sa velikim zadovoljstvom delimo sa Vama informaciju da su sve terapije prošle veoma zadovoljavajuće kod svih mališana i bez neželjenih dejstava.

Terapija matičnim ćelijama i lista bolesti u 2021. godini

Primena matičnih ćelija kod mališana obolelih od autizma i cerebralne paralize je sigurna i bezbedna, a objavljene svetske studije pokazuju da deca značajno napreduju posle terapijske primene matičnih ćelija. Procedura je veoma jednostavna i matične ćelije se primenjuju kao kratka intravenska infuzija.

Da bi realizovali terapiju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, bila je potrebna ozbiljna priprema i stručno vođenje kroz ceo proces pripreme uz punu podršku medicinskog Tima Bio Save Fondacije.

Prvi korak je HLA tipizacija kojom se upoređuju tkiva obolelog deteta i brata ili sestre od kojih su uzete matične ćelije. Ukoliko dođe do poklapanja kreće se sa pripremnim pregledima bolesne dece kako bi se videlo da li su u mogućnosti da prime terapiju.

Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce kao nova nada za decu sa autizmom i cerebralnom paralizom

Svako dete prolazi opsežne preglede pre terapije koji obavezno obuhvataju magnetnu rezonancu mozga, elektroencefalogram, pregled psihijatra, psihologa, neurologa i fizijatra. Potom se svakom detetu vadi krv za opsežne biohemijske i imunološke analize i procenjuje se u kakvom se stanju dete trenutno nalazi.

Po završetku pregleda, struka daje saglasnost da je dete spemno za terapiju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce.

Šest meseci nakon sprovedene terapije matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, ponavljaju se svi testovi i analize rađene pre odlaska deteta na terapiju, kako bi se izvršila što preciznija i sveobuhvatnija procena napretka.

Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce je nova nada za lečenje autizma i neuroloških oboljenja kod dece, i mi u Bio Save Fondaciji smo potpuno posvećeni tom izazovu.

Sign In