Autizam

Autizam

Terapija matičnim ćelijama iz pupčane vrpce kao nova nada za decu sa autizmom

Bio Save Fondacija, koja se bavi pomoći u organizovanju lečenja matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, nedavno je organizovala PRVO lečenje iz Srbije u jednoj klinici u inostranstvu.

Devojčica A.S, stara 6 godina, iz Beograda, od svoje 2. godine ima dijagnozu autizma i do sada je lečena standardnim terapijama u vidu logopedske podrške i specijalizovanih vežbi za decu sa autizmom.

Porodica ove devojčice je na njenom rođenju sačuvala matične ćelije iz pupčane vrpce, kako za nju tako i za njenog brata i upravo te matične ćelije su bile iskorišćene za terapiju.

Po rečima dr Aleksandra Antovića, medicinskog direktora Bio Save Fondacije, koji je učestvovao u terapijskoj primeni, sama terapija je prošla veoma zadovoljavajuće i bez neželjenih dejstava.

„Primena matičnih ćelija kod autistične dece je sigurna i bezbedna, a objavljene svetske studije pokazuju da deca značajno napreduju  posle terapijske primene matičnih ćelija. Procedura je veoma jednostavna i matične ćelije se primenjuju kao kratka intravenska infuzija“, kaže dr Aleksandar Antović.

Devojčica se 3 meseca posle terapije oseća dobro a roditelji devojčice primećuju značajan napredak u dnevnom funkcionisanju deteta i komunikaciji.

Dr Aleksandar Antović - medicinski direktor Bio Save Fondacije

Bio Save Fondacija, osnovana je oktobra 2013. godine od strane Bio Save doo iz Beograda i članica je Bio Save Group iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije , sa ciljem da pomaže u lečenju dece matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, nezavisno u kojoj Banci su sačuvane njihove matične ćelije. 

Ohrabrena PRVOM uspešnom primenom matičnih ćelija iz pupčane vrpce deteta iz Srbije,  Bio Save Fondacija je intenzivirala svoje aktivnosti i početkom septembra organizuje lečenje još četvoro dece iz cele Regije. Dvoje dece su iz Crne Gore sa dijagnozom cerebralne paralize, dok su još dvoje dece sa dijagnozom autizma, jedno iz Hrvatske, drugo iz Srbije.

Dete iz Srbije će iskoristiti uzorak koji je sačuvan u Cryo Save kompaniji, a koji je preuzet na čuvanje od strane FamiCord grupacije.

#BioSaveFondacija

Sign In